Material Seminal Porci  | Vieri.ro
Prima pagina | Vieri.ro Prima pagina | Vieri.ro
Rase si Vieri | Vieri.ro Rase si Vieri | Vieri.ro
Comanda material seminal porci | Vieri.ro Comanda material seminal porci | Vieri.ro
Instrumente utile | Vieri.ro Instrumente utile | Vieri.ro
Contul Meu | Vieri.ro Contul Meu | Vieri.ro
Informatii utile | Vieri.ro Informatii utile | Vieri.ro
Informaţii utile

Caractere de reproducţie la porci
Caracterele de reproducţie la suine

MATURITATEA SEXUALĂ LA SCROFIŢE
reprezintă vârsta la care în mod normal apar la scrofiţe primele cicluri de călduri. În medie la vârsta de 7 luni cu variaţiuni în funcţie de rasă şi individ de la 5-10 luni. La această vârstă scrofiţele nu se vor însămânţa sau da la montă.

mai mult...
Caractere de producţie la porci
Caracterele de producţie

VITEZA DE CREŞTERE
sau ritmul de creştere exprimată prin sporul mediu zilnic de creştere (SMZ) în perioada de îngrăşare se raportează la numărul de zile ale perioadei de îngrăşare şi se exprimă în grame;

mai mult...
Metode de încrucişare economice imediate
- încrucişări de producţie -


Încrucişarea simplă între scroafe din populaţii locale cu vier Landrace sau Marele Alb. Iar descendenta femelă F1 se va încrucişa cu vier Pietrain sau Duroc, toţi descendenţii fiind destinaţi sacrificării şi producerii de carne.

mai mult...
Metode de încrucişare la porcine
Însămânţarea la scroafă - Sfaturi practice
Însămânţarea la scroafă - Sfaturi practice

Depistarea scroafelor/scrofiţelor în călduri se face de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara cu ajutorul vierului încercător şi prin intrarea în boxa femelei şi testarea reflexului de imobilitate, abordarea femelei şi stabilirea momentului optim pentru însămânţare (conform graficului R.I.O.);

mai mult...
Momentul optim pentru însămânţare
Momentul optim pentru însămânţare

Depistarea scroafelor/scrofiţelor în călduri se face de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara cu ajutorul vierului încercător şi prin intrarea în boxa femelei şi testarea reflexului de imobilitate.

mai mult...
Însămânţarea dublă la scroafă
Insămânţarea dublă la scroafă

Pe un ciclu de călduri se fac 2 însămânţări, prima la instalarea reflexului de imobilitate faţă de om R.I.O. (conform schemei de aplicare), iar a 2-a după 18-20 ore.

mai mult...
Reguli la fătare
Reguli la fătare

Niciodată nu interveniţi prea repede! Fătarea este un proces natural şi are nevoie de un anumit timp pentru a se desfăşura. Pregătiţi-vă pe voi înşivă, o prelată, aşternut gros de paie, instru-mentarul pentru ajutor la fătare în caz de nevoie şi multă răbdare;

mai mult...
Alegerea animalelor de reproducţie
Alegerea animalelor de reproducţie

Performanţele productive ale unui animal sunt controlate de doi factori: genele (genotipul) şi condiţiile de mediu, care pot influenţa genotipul. Cu toate că cele mai spectaculoase performanţe se pot obţine prin îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, numai modificările ce au loc în genotip sunt cumulative şi pot fi transmise de la o generaţie la alta.

mai mult...
Aparatul genital la scroafă
Aparatul genital la scroafă

La scroafă, aparatul genital este alcătuit din: ovare, oviducte, uter, vagin şi vulvă.
Oviductele sunt relativ lungi (15-30 cm), cu un diametru de 2-4 mm. Ele descriu nişte flexuozitaţi şi se continuă treptat cu coarnele uterine.


mai mult...
Ciclul sexual la scroafă
Ciclul sexual la scroafă

După perioada de pubertate, la scroafă activitatea sexuală se caracterizează printr-o succesiune ciclică a unor procese fiziologice la nivelul aparatului genital. Acestea sunt determinate în principal de maturarea şi desprinderea foliculilor ovarieni, proces coordonat de sistemul neurohormonal.

mai mult...
Furajarea porcinelor - Sfaturi practice
Furajarea porcinelor - Sfaturi practice

Porcul are un stomac unicameral. Digestia sa este în principal chimică ea fiind realizată prin intermediul enzimelor sucurilor digestive. O digestie biologică are loc numai în intestinul gros relativ scurt al porcului, cu toate că această valorificare a furajelor creşte odată cu înaintarea porcului în vârstă.

mai mult...
Caractere de sănătate fiziologică la porcine
Caractere de sănătate fiziologică la suine

Atitudine generală - Normală: Reacţie atentă, de exemplu la zgomote, deplasare nestânjenită, instict de turmă perceptibil, instict de conservare, de exemplu clămpănitul din fălci în cazul în care sunt agitate şi neliniştite. Anormală: Indiferenţă, apatie, deplasare dificilă/ şchiopătat, separare de turmă, spinare arcuită, atitudine tetanică, scrâşnituri din dinţi.

mai mult...
Tulburări de fertilitate
Tulburări de fertilitate

Lipsa căldurilor la scofiţele tinere şi scroafelor mame după înţărcare au ca posibile cauze următoarele:
- Influenţe negative ale furajării (scrofiţe tinere prea grase, furajare deficitară pe parcursul perioadei de alăptare);
- Microclimat nefavorabil în adăpost (lumină, temperatură etc.);
- Management insuficient al scroafelor în călduri,

mai mult...
Norme privind suspectarea bolilor infecţioase la porci
Norme şi obligaţii cu privire la
suspectarea unei boli infecţioase


- Se anunţă de urgenţă autorităţile competente din judeţul de care aparţineţi;
- Să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală;
- Circulaţia persoanelor şi a animalelor în zonele contaminate este Strict Interzisă;

mai mult...
Zoonoze apărute la suine
Zoonoze apărute la speciile de animale
domestice


Zoonozele sunt boli foarte contagioase care se pot transmite de la animale la oameni şi invers, iar datorită importanţei şi/sau pericolului pe care îl reprezintă pentru populaţie sunt cuprinse în cadrul măsurilor de luptă naţională antiepizootică.

mai mult...
Afecţiuni porcine
Afecţiuni

Consecinţele următoarelor boli implică tratament medical veterinar. De aceea, în cadrul ”măsurilor” sunt înscrise numai acelea care pot fi luate chiar de către crescătorul de animale sub formă de măsuri de prevenire sau ca prim ajutor.

mai mult...
Pesta porcină africană
Pesta porcină africană

Pesta Porcină Africană este o boală infecto-contagioasă produsă de un virus din familia Asfarviridae, genul asfivirus, care afectează foarte grav atât porcii domestici cât şi pe cei sălbatici, având o patogenitate variabilă.

mai mult...
Standarde de cazare porcine
Monitorizarea standardelor de cazare a porcinelor

(1)
Toate exploataţiile de porcine trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) suprafaţa liberă de pardoseală disponibilă pentru fiecare purcel înţărcat sau purcel în creştere, ţinut în grup, cu excepţia scroţitelor după montă şi a scroafelor, trebuie să fie...

mai mult...
Standarde de microclimat în creşterea porcinelor
Monitorizarea standardelor de microclimat

Art.1
Prezentele norme metodologice reglementează standardele de microclimat, precum şi necesarul de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale.

mai mult...
Norme privind protecţia porcilor în ferme
Norme sanitar veterinare privind protecţia animalelor de fermă

PERSONALUL
1. Animalele trebuie să fie îngrijite de personal suficient şi care are competenţa profesională, cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare.

mai mult...
Indici de microclimat porcine
Indicii de microclimat

Pentru toate speciile şi categoriile de animale prezenţa următoarelor gaze în adăpost peste următoarele limite este nocivă: dioxid de carbon maxim 0,3 % din volum; monoxid de carbon: maxim 0,003 ‰ din volum; amoniac: maxim 0,0026 ‰ din volum; hidrogen sulfurat: maxim 0,001 ‰ din volum; gaz metan: maxim 0,001 ‰ din volum.

mai mult...
Standarde privind transportul porcilor
Transportul porcinelor

Directiva Consiliului 91/628/CE modificată 95/29/CE, Ord. MAA 170/2000 privind norma sanitară veterinară pentru protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului reglementează suprafaţa recomandată pe cap de animal la transportul cu autovehicole şi vagoane.

mai mult...

Avantajele însămânţării artificiale la scroafă

Avantajul zootehnic îl reprezintă ameliorarea genetică a efectivelor de porci prin utilizarea instensivă şi raţională a vierilor cu o mare valoare genetică, productivă şi reproductivă. Avantajele sanitar-veterinare sunt reprezentate de evitarea apariţiei unor boli cauzate prin transmiterea pe cale sexuală prin contact direct cu animalele bolnave.

mai mult...
Avantajele însămânţării artificiale la scroafă
Bun venit! (Nu sunteti logat)
Comenzile plasate
în zilele lucrătoare până la ora 12.00
pleacă spre dvs. în aceeaşi zi!
Detalii în secţiunea

Livrarea comenzilor
Intrare in cont