Material Seminal Porci  | Vieri.ro
Prima pagina | Vieri.ro Prima pagina | Vieri.ro
Rase si Vieri | Vieri.ro Rase si Vieri | Vieri.ro
Comanda material seminal porci | Vieri.ro Comanda material seminal porci | Vieri.ro
Instrumente utile | Vieri.ro Instrumente utile | Vieri.ro
Contul Meu | Vieri.ro Contul Meu | Vieri.ro
Informatii utile | Vieri.ro Informatii utile | Vieri.ro
Zoonoze apărute la speciile de animale domestice


Zoonozele sunt boli foarte contagioase care se pot transmite de la animale la oameni şi invers, iar datorită importanţei şi/sau pericolului pe care îl reprezintă pentru populaţie sunt cuprinse în cadrul măsurilor de luptă naţională antiepizootică.

Important: cine identifică o zoonoză sau bănuieşte existenţa uneia, trebuie să anunţe imediat aceasta personalului veterinar responsabil de zonă. În acelaşi timp se iau toate măsurile  pentru a evita răspândirea bolii prin măsuri de carantină de diferite grade în funcţie de gravitatea situaţiei.

În continuare se vor prezenta câteva dintre zoonoze importante care pot fi întâlnite la animalele domestice:

Febra aftoasă

Sensibilitate: toate speciile de animale ungulate, mai ales taurinele, porcinele, ovinele şi caprinele.
Modul de transmitere: direct de la un animal bolnav la altul sănătos, sau indirect prin intermediul produselor de origine animală (lapte, dejecţii etc.) şi oameni.
Simptomatologie porcine: formarea de pustule la nivelul oglinzii râtului, în cavitatea bucală şi în zona ongloanelor. 
Măsuri: înştiinţarea imediată a personalului sanitar-veterinar.

Turbarea

Sensibilitate: oamenii şi practic toate animalele domestice şi sălbatice cu sânge cald (homeoterme).
Modul de transmitere: de obicei prin muşcătura unui animal turbat. Dar şi prin intermediul salivei infectate care vine în contact cu microleziunile pielii.
Simptomatologie: roaderea şi frecarea zonei muşcate, nelinişte, frică, timiditate, animale sperioase la început, animalul grohăie şi scâşneşte din dinţi, refuzul consumului de furaje; de exemplu parţial comportament agresiv. Câine/pisică: comportament modificat. Docilitate exagerată, roderea şi înghiţirea de lucruri şi obiecte necomestibile (lemn, iarbă, pietre). Tendinţa de a se freca şi consuma componente necomestibile (lemn, pietre). Mai târziu tendinţă de evadare. Tendinţă accentuată de a muşca. În fază finală intervine paralizia şi moartea.  
Măsuri: anunţarea imediată personalului veterinar a tuturor cazurilor cu bănuială de turbare şi fiecare muşcătură provocată omului şi altor animale de către animale care sunt bănuite de turbare.

Bruceloza

Sensibilitate: oamenii, animalele domestice şi sălbatice.
Modul de transmitere: prin intermediul secreţiile genitale, prin lapte sau furajele infectate.
Simptomatologie: avorturi sau fătări premature; la masculi inflamarea testiculelor.
Măsuri: fiecare avort sau semn de avort respectiv fătare prematură la oi şi capre se anunţă imediat personalului veterinar. Aceeaşi conduită se aplică şi în cazul femelelor gestante din specia taurinelor care după o durată a perioadei de gestaţie mai mare de 3 luni manifestă avort. 

Pesta porcină

Sensibilitate: porcinele domestice şi sălbatice.
Modul de transmitere: direct de la un animal la altul, indirect prin intermediul produselor de origine animală, obiecte, materii şi materiale contaminate, resturi de bucătărie şi măcelărie.
Simptomatologie: febră ridicată, apetit redus. La început constipaţie şi apoi diaree, frecvent cu fecale sangvinolente. Spasme. Apariţia de erupţii pe piele sub formă de puncte şi pete roşietice. Frecvent are evoluţie latentă  fără semne tipice ale bolii.
Măsuri: anunţarea imediată a personalului veterinar. Ca măsură de prevenţie resturile alimentare de la bucătării şi cele hoteliere etc. trebuie tratate termic.
Bun venit! (Nu sunteti logat)
Intrare in cont
Material seminal de vier


MATERIAL SEMINAL