Material Seminal Porci  | Vieri.ro
Prima pagina | Vieri.ro Prima pagina | Vieri.ro
Rase si Vieri | Vieri.ro Rase si Vieri | Vieri.ro
Comanda material seminal porci | Vieri.ro Comanda material seminal porci | Vieri.ro
Instrumente utile | Vieri.ro Instrumente utile | Vieri.ro
Contul Meu | Vieri.ro Contul Meu | Vieri.ro
Informatii utile | Vieri.ro Informatii utile | Vieri.ro
Caracterele de reproducţie la suine
MATURITATEA SEXUALĂ LA SCROFIŢE
Între 7-12 luni se consideră perioada în care scrofiţele ating momentul maturităţii sexuale potrivit pentru însămânţare. Momentul optim este atunci când scrofiţele din rasele materne ating vârsta de 220-240 de zile şi au o dezvoltare corporală corespunzătoare (110-125 kg). Această vârstă se consideră optimă chiar şi pentru scrofiţele din rasele paterne.

MATURITATEA REPRODUCTIVĂ LA SCROFIŢE
reprezintă vârsta la care în mod normal scrofiţele se vor însămânţa sau da la montă. În medie la vârsta de 8 luni cu variaţiuni în funcţie de rasă şi individ de la 7-12 luni. Se consideră ca optim, atunci când scrofiţele din rasele materne sunt montate respectiv însămânţate la 220-240 de zile şi au o dezvoltare corespunzătoare (greutatea de 110-125 kg). Depăşirea vârstei de 270 zile pentru efectuarea însămânţării fecunde, prelungeşte perioada reproducţiei scroafelor. Această vârstă se consideră optimă chiar şi pentru scrofiţele din rasele paterne.

DURATA NORMALĂ A CICLULUI SEXUAL LA SCROAFĂ ÎN ZILE
este de 21 de zile. Cu oscilaţii normale cuprinse între 18-25 zile, mai puţin la scrofiţe şi mai mult la scroafele bătrâne.

DURATA PERIOADEI DE CĂLDURI ÎN ORE
36-48 ore.

MOMENTUL OPTIM PENTRU ÎNSĂMÂNŢARE
în a 2-a jumătate a perioadei de călduri, verificare prin testul de imobilitate faţă de om (vezi schema privind Momentul optim pentru însămânţare). Pentru maximizarea numărului de purcei obţinuţi/ fătare pe un ciclu de călduri se fac 2 însămânţări, prima la instalarea reflexului de imobilitate faţă de om, iar a 2-a după 18-20 ore.

MOMENTUL OVULAŢIEI
apare în cea de a 2-a zi de călduri.

RATA NORMALĂ DE GESTAŢIE
după prima însămânţare 70-80 %.

FECUNDITATEA
reprezintă numărul de scroafe/ scofiţe rămase gestante din totalul animalelor montate: 75-80% scrofiţe, 80-85% scroafe.

DURATA PERIOADEI DE GESTAŢIE
este de 115 zile, cu variaţii normale cuprinse între 110-118 zile. Pentru stabilirea datei probabile a fătării utilizati Calendarul de fătări.

VÂRSTA SCROFIŢEI LA PRIMA FĂTARE
este recomandată să fie între 12-16 luni.

NATALITATEA
reprezintă numărul de scroafe/ scofiţe fătate din numărul de scroafe/ scofiţe montate şi se exprimă procentual. Valorile normale sunt la scrofiţe 75-80%, scroafe adulte 80-85%.

PROLIFICITATEA
reprezintă numărul de produşi la o fătare şi poate fi exprimată prin numărul total de purcei născuţi, numărul total de purcei născuţi vii, numărul de purcei înţărcaţi sau prolificitatea economică, de care este dependentă eficienţa economică a creşterii suinelor.
Prolificitate rase: Pietrain - 10 purcei, Marele Alb - 12 purcei, Landrace - 11 purcei, Duroc - 9 purcei.

NUMĂRUL NORMAL DE PURCEI VIABILI OBŢINUŢI/ FĂTARE
la scroafiţe mai mare de 8 purcei, la scroafe adulte mai mare de 10 purcei.

GREUTATEA NORMALĂ A PURCELULUI LA FĂTARE
0,8-1,2 kg.

NUMĂRUL ADMIS DE PURCEI FĂTAŢI MORŢI
în procente; nu mai mare de 7%.

PIERDERI TOTALE DE PURCEI ADMISE PRIN MORTALITATE
8-15 %.

CAPACITATEA DE ALĂPTARE
se determină pe baza greutăţii lotului de purcei la vârsta de 21 de zile pe care îl alăptează o scroafă. Pentru rasele materne capacitatea de alăptare este mai mare. La scroafele adulte este mai mare decât la cele aflate la prima fătare.

VÂRSTA NORMALĂ LA ÎNŢĂRCARE A PURCEILOR
35-42 de zile.

GREUTATEA NORMALĂ A PURCELULUI LA ÎNŢĂRCARE
18-25 kg.

NUMĂRUL NORMAL DE FĂTĂRI/ SCROAFĂ/ AN
mai mare de 2,0.

INTERVALUL DINTRE FĂTĂRI
exprimat prin numărul de zile dintre 2 fătări succesive, se consideră optim la o valoare medie de 160-170 de zile.

DURATA MEDIE A VIEŢII PRODUCTIVE
3 ani sau 7 fătări.

SPERANŢA NORMALĂ DE VIAŢĂ A PORCINELOR
12 ani.


Bun venit! (Nu sunteti logat)
Intrare in cont
Material seminal de vier


MATERIAL SEMINAL