Material Seminal Porci  | Vieri.ro
Prima pagina | Vieri.ro Prima pagina | Vieri.ro
Rase si Vieri | Vieri.ro Rase si Vieri | Vieri.ro
Comanda material seminal porci | Vieri.ro Comanda material seminal porci | Vieri.ro
Instrumente utile | Vieri.ro Instrumente utile | Vieri.ro
Contul Meu | Vieri.ro Contul Meu | Vieri.ro
Informatii utile | Vieri.ro Informatii utile | Vieri.ro
Ordinul ANSVSA nr.202 / 25.08.2006
(1) Toate exploataţiile de porcine trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) suprafaţa liberă de pardoseală disponibilă pentru fiecare purcel înţărcat sau purcel în creştere, ţinut în grup, cu excepţia scroţitelor după montă şi a scroafelor, trebuie să fie de cel puţin:
  (i) 0,15 mp pentru purceii cu o greutate vie de până la 10 kg;
  (ii) 0,20 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 10 şi 20 kg;
  (iii) 0,30 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 20 şi 30 kg;
  (iv) 0,40 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 30 şi 50 kg;
  (v) 0,55 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 50 şi 85 kg;
  (vi) 0,65 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 85 şi 110 kg;
  (vii) 1,00 mp pentru porcii cu o greutate vie mai mare de 110 kg;
b) suprafaţa liberă totală de pardoseală disponibilă pentru fiecare scrofiţă după montă, precum şi pentru fiecare scroafă, atunci când scrofiţele şi/sau scroafele sunt ţinute în grup, trebuie să fie de cel puţin 1,64 mp, respectiv 2,25 mp.
Atunci când aceste animale sunt ţinute în grupuri mai mici de 6 indivizi, suprafaţa liberă de pardoseală trebuie să fie mărită cu 10%.
Atunci când aceste animale sunt ţinute în grupuri de 40 sau mai mulţi indivizi, suprafaţa liberă de pardoseală poate fi redusă cu 10%.

(2) Suprafaţa pardoselii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) pentru scrofiţe după montă şi scroafe gestante: o parte din suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit. b), egală cu cel puţin 0,95 mp pentru o scrofiţă şi cel puţin 1,3 mp pentru o scroafă, trebuie să fie pardoseală continuă, solidă, din care maximum 15% să fie rezervate pentru fante de drenaj;
b) atunci când sunt utilizate pardoseli din grătare de beton, pentru porcii ţinuţi în grup:
(i) lăţimea maximă a fantelor trebuie sa fie:
  1. - 11 mm pentru purcei sugari;
  2. - 14 mm pentru purcei înţărcaţi;
  3. - 18 mm pentru tineret porcin;
  4. - 20 mm pentru scrofiţe după montă şi scroafe;
(ii) lăţimea minimă a barei de grătar trebuie să fie:
  1. - 50 mm pentru purcei sugari şi purcei înţărcaţi; şi
  2. - 80 mm pentru tineret porcin, scrofiţe după montă şi scroafe.

(3) Construirea sau montarea de instalaţii pentru legarea scroafelor şi scrofiţelor este interzisă. De la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, legarea scroafelor şi scrofiţelor este interzisă.

(4) Scroafele şi scrofiţele trebuie să fie ţinute în grupuri, pe parcursul unei perioade începând cu 4 săptămâni după montă şi până la o săptămână înainte de data estimată a fătării. Boxa în care este ţinut grupul de scroafe trebuie să aibă laturile mai mari de 2,8 m lungime. Când sunt ţinuţi mai puţin de 6 indivizi într-un grup, boxa respectivă trebuie să aibă laturile mai mari de 2,4 m lungime.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), scroafele şi scrofiţele crescute în exploataţii de mai puţin de 10 scroafe pot fi ţinute individual, în timpul perioadei menţionate la alin. (4), cu condiţia ca acestea să se poată întoarce cu uşurinţă în boxele proprii.

(6) Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în anexă, scroafele şi scrofiţele trebuie să aibă acces permanent la materiale ocupaţionale, respectându-se cel puţin cerinţele relevante ale anexei menţionate anterior.

(7)
Scroafele şi scrofiţele ţinute în grupuri trebuie să fie hrănite utilizându-se un sistem ce asigură fiecărui individ accesul la hrană suficientă, chiar şi în situaţia în care sunt prezenţi concurenţi pentru hrană.

(8) Tuturor scroafelor în aşteptare şi scrofiţelor trebuie să li se asigure o cantitate suficientă de hrană de volum sau bogată în fibre, precum şi hrană energizantă, pentru a-şi satisface foamea şi ţinând cont de necesitatea de a mesteca a acestora.

(9) a) Porcii care trebuie să fie ţinuţi în grupuri şi care sunt agresivi în mod special, au fost atacaţi de alţi porci sau sunt bolnavi ori răniţi pot fi ţinuţi temporar în boxe individuale.
b) Boxa individuală utilizată trebuie să permită animalului să se rotească cu uşurinţă, dacă acest lucru nu este în contradicţie cu recomandarea medicului veterinar.

(10) De la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4), (6) şi alin. (9) lit. b) trebuie să se aplice tuturor exploataţiilor nou-construite ori reconstruite sau date în folosinţă pentru prima dată după această dată, iar începând cu 1 ianuarie 2013, aceste prevederi trebuie să se aplice tuturor exploataţiilor.

(11) Prevederile alin. (4) nu se aplică exploataţiilor cu mai puţin de 10 scroafe.


privind monitorizarea standardelor de cazare a porcinelor
Bun venit! (Nu sunteti logat)
Intrare in cont


MATERIAL SEMINAL
Material seminal de vier