Material Seminal Porci  | Vieri.ro
Prima pagina | Vieri.ro Prima pagina | Vieri.ro
Rase si Vieri | Vieri.ro Rase si Vieri | Vieri.ro
Comanda material seminal porci | Vieri.ro Comanda material seminal porci | Vieri.ro
Instrumente utile | Vieri.ro Instrumente utile | Vieri.ro
Contul Meu | Vieri.ro Contul Meu | Vieri.ro
Informatii utile | Vieri.ro Informatii utile | Vieri.ro
Rasa Duroc
Performanţele de producţie
Precocitatea rassei Duroc este foarte bună. La vârsta de 181 zile vieruşii pot atinge 108 kg, iar scrofiţele 101 kg. Carcasele sunt foarte apreciate datorită structurii perselate a cărnii.
Tineretul la îngrăşat poate să realizeze un spor mediu zilnic de creştere de circa 650 grame/zi, cu o grosime medie a stratului de slănină dorsal de 17-20 mm. Cu un consum specific de furaj pe perioada de îngrăşare de circa 2,9-3 UN/kg spor. Rasa se pretează foarte bine atât la creşterea în sistem extensiv pe păşune cât şi în sistem intensiv de tip fermă.
În cazul vieruşilor/ scrofiţelor din rasa Duroc greutatea de 100 kg este atinsă după 171/179 zile.

Performanţele de reproducţie

Din punct de vedere reproductiv vârsta la prima fătare este de 347 de zile. Prolificitatea este bună, obţinându-se în medie 8-9 purcei la o fătare.
Rasa Duroc se caracterizează prin însuşiri de producţie diferite, având o viteză mare de creştere cu un consum specific redus de furaje, calitatea cărnii fiind net superioară celorlalte rase şi cu o grosime redusă a stratului de slănină.
Reproducătorii masculi din rasa Doroc sunt utilizaţi ca vieri terminali în încrucişările trirasiale şi tetrarasiale.
Rasa Duroc este recomandată pentru creşterea în sistem intensiv de fermă, pentru creşterea în sistem gospodăresc, dar şi pentru reproducţie în sistem gospodăresc.
Rasa Duroc
Rasa Landrace
Landrace este o rasa de talie mijlocie spre mare, cu precocitate buna si prolificitate ridicată.
În combinarea cu rasa Marele Alb se foloseşte pentru obţinerea scrofiţelor hibride F1, utilizate ca formă maternă pentru obţinerea produşilor comerciali destinaţi exclusiv sacrificării.
Performanţele productive bune recomandă această rasă în special pentru îngrăşare în sistem intensiv de fermă, şi reproducţie în sistem gospodăresc.
Performanţele de reproducţie
Rasa Landrace are o prolificitate de 10-11 purcei/ fătare, vârsta la prima fătare fiind de 349 de zile.

Performanţele de producţie
Precocitatea este bună, vieruşii atingând 107 kg la 181 de zile iar scrofiţele după vârsta de 8 luni când ating greutatea de 120-130 kg pot fi introduse la reproducţie. Scroafa poate ajunge la o greutate de 273 kg, iar vierul ajunge la o greutate de 312 kg cu o grosime medie a stratului de slănină dorsal de 17-20 mm.
Tineretul la îngrăşat realizează un spor mediu zilnic de creştere de circa 600 grame/zi. Consumul specific de furaj pe perioada de îngrăşare este de 2,9-3 UN/kg spor.
În cazul vieruşilor/scrofiţelor din rasa Landrace greutatea de 100 kg este atinsă după 173/179 zile.
Rasa Landrace
Rasa Marele Alb
Marele Alb este o rasa cu talie şi masă corporală mare, răspândită datorită însuşirilor sale de reproducţie /producţie bune.
Se utilizează în combinaţie cu rasa Landrace German pentru obţinerea scrofiţelor F1.
Rasa se pretează foarte bine atât la creşterea în sistem intensiv de tip fermă cât şi în sistem gospodăresc, valorificând bine atât furajele concentrate cât şi pe cele verzi şi suculente.
Performanţele de reproducţie
Rasa Marele Alb se caracterizează prin însuşiri de reproducţie superioare. Vârsta la prima fătare este de 347 de zile, cu o prolificitate medie de 10-12 purcei fătaţi.

Performanţele de producţie
Rasa Marele Alb este una dintre cele mai precoce rase, la vârsta de 7-8 luni scrofiţele ating 110-120 kg şi pot fi introduse la reproducţie. Vieruşii ating greutatea de 110 kg la 6 luni. Scroafele pot atinge 250-300 kg, iar vierii 350 kg, cu o grosime medie a stratului de slănină de 20 mm. Tineretul la îngrăşat realizează un spor mediu zilnic de 623 grame/zi cu un consum specific de furaj pe perioada de îngrăşare de 3 UN/kg spor. Viteza de creştere la 100 kg este de 171 zile la vieruşi şi 179 zile la scrofiţe.
Rasa Marele Alb
Rasa Pietrain
Performanţele de producţie
Rasa Pietrain are un ritm bun de creştere şi dezvoltare, mai ales până la vârsta de 6-7 luni şi o greutate de 80-90 kg. Realizează în perioada de testare (25-90) kg un spor mediu zilnic de 600-750 grame cu un consum specific de 2,0-2,6 kg nutret combinat / kg spor, iar grosimea stratului de slănină pe linia superioară a corpului este cuprins între 10-14 mm.
Tineretul la îngrăşat poate să realizeze un spor mediu zilnic de creştere de circa 700 grame/zi, o grosime medie a stratului de slănină dorsal de 11-15 mm. Cu un consum specific de furaj pe perioada de îngrăşare de circa 2,7-2,9 UN/kg spor.
În cazul vieruşilor/ scrofiţelor din rasa Pietrain greutatea de 100 kg este atinsă după 170/179 zile.

Performanţele de reproducţie
Din punct de vedere reproductiv vârsta la prima fătare este de 351 de zile, prolificitatea de 9-10 purcei cu o capacitate de alăptare de 40,5 kg.
Rasa Pierain este specializată pentru producţia de carne, producând carcase cu un procent ridicat de carne având calitate deosebită şi transmiţând aceste însuşiri descendenţilor.
Reproducătorii masculi din rasa Pietrain sunt utilizaţi cu precădere la încrucişări industriale cu femele hibride (Landrace, Marele Alb) în vederea obţinerii hibrizilor destinaţi pentru producţia de carne.
Este o rasă crescută cu precădere în sistem intensiv de tip fermă (pentru îngrăşare) dar şi în sistem gospodăresc pentru reproducţie.
Rasa Pietrain
Rase & Vieri

Un animal, o singură rasă sau categorie de rase nu poate excela la toate caracterele de producţie. Uneori diferenţele întâlnite între indivizi ai aceleiaşi rase în producţie pot să fie chiar mai mari decât diferenţele dintre rase.
Din aceste motive ameliorarea suinelor se realizează pe bază de grupe de rase şi linii din cadrul raselor:
GRUPA RASELOR MATERNE
În această categorie intră rasele Marele Alb şi Landrace care se caracterizează prin însuşiri de reproducţie superioare şi anume: prolificitate 10-12 purcei fătaţi, cu un lot de purcei înţărcaţi de peste 10 capete şi cu o capacitate de alăptare exprimată prin greutatea tuturor purceilor la 21 de zile de peste 40 kg. Reproducătorii din această grupă se folosesc pentru producerea scrofiţelor hibride F1 / scrofiţe pentru reproducţie.
GRUPA RASELOR PATERNE
În această categorie intră rasele Pietrain şi Duroc care se caracterizează prin însuşiri de producţie superioare şi anume: viteză mare de creştere şi consum specific redus de furaje, calitate superioară a carcasei, grosime redusă a stratului de slănină. Destinaţia acestor rase este producerea de vieri terminali care să fie utilizaţi în combinaţiile tri- şi tetra- rasiale la obţinerea hibrizilor industriali destinaţi exclusiv producţiei de carne.
Grupa raselor
MATERNE
Rase
Marele Alb
Rasa
Landrace
Direcţia în ameliorare:
Creşterea prolificităţii
Creşterea capacităţii de alăptare
Creşterea numărului de purcei înţărcaţi
Grupa Raselor
PATERNE
Rasa
Pietrain
Rasa
Duroc
Direcţia în ameliorare
Optimizarea consum specific
Creşterea cantităţii de carne în carcasă
Reducerea stratului de slănină
Bun venit! (Nu sunteti logat)
Intrare in cont
Material seminal de vier


MATERIAL SEMINAL
INFO COMENZI
UTILE
SUPORT Vieri.ro